ชื่อร้าน : บริษัท กองจู คลินิก จำกัด
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกความงาม
เลขที่ใบอนุญาติ : 10101009058
โทร : 080-2539626
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : อาคาร เอส.เค.ดี. มั่นคง กรุ๊ฟ เลขที่ 213/1-2 ชั้น 1- 4 ตำบลแขวงรัชดาภิเษก อำเภอเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
5 จาก 0 รีวิว