ชื่อร้าน : หลายหลายคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกแพทย์แผนไทย-จีน
เลขที่ใบอนุญาติ : 10109000565
โทร : 0802599941
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 295 ถนนสิรินธร ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
5 จาก 0 รีวิว