ชื่อร้าน : Tero Health Clinic
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกทั่วไป
เลขที่ใบอนุญาติ : 10106002456
โทร : 020880748
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 998/3 อาคาร 7 ชั้นที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
5 จาก 0 รีวิว