ชื่อร้าน : เอกายาสหคลินิก
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกทั่วไป
เลขที่ใบอนุญาติ : 31110000164
โทร : 0925156458
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 252 หมู่ 7 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
5 จาก 0 รีวิว