ชื่อร้าน : หมอประเสริฐ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกแพทย์แผนไทย-จีน
เลขที่ใบอนุญาติ : 22108000264
โทร : 061-592-3445
อีเมล : prasroet2538@icloud.com
ที่อยู่ : 87 ม.1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190
0 จาก 0 รีวิว