ชื่อร้าน : ฟิซิค (ไทยแลนด์ ) สหคลินิก
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 12110000763
โทร : 0956644146
อีเมล : FIZICTHAILAND@YAHOO.COM
ที่อยู่ : 120/1064 ม.9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
0 จาก 0 รีวิว