ชื่อร้าน : คลินิกนายแพทย์มนูญ
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกอายุรกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 40102000564
โทร : 0615946390
อีเมล : manoonclinic@gmail.com
ที่อยู่ : 168/124-125 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0 จาก 0 รีวิว