ชื่อร้าน : คลินิกกายภาพบำบัดยูนิคแคร์ สเตชัน (พิษณุโลก)
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกกายภาพบำบัด
เลขที่ใบอนุญาติ : -
โทร : 055-00899
อีเมล : uniquecare.pl@gmail.com
ที่อยู่ : 625/10 ถ.พิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
0 จาก 0 รีวิว