ชื่อร้าน : คลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์ สเตชัน (เชียงใหม่)
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกกายภาพบำบัด
เลขที่ใบอนุญาติ : -
โทร : 052-000-516
อีเมล : cm@uniquecarestation.com
ที่อยู่ : 133/2 หมู่ 1 ซอยบุญรักษา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
0 จาก 0 รีวิว