ชื่อร้าน : จี.ซี. คลินิกเทคนิคการแพทย์
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเทคนิคการแพทย์
เลขที่ใบอนุญาติ : 40107000163
โทร : 0805742525
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 152/1 บ.รุ่งเรื่อง ม.11 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
5 จาก 0 รีวิว