ชื่อร้าน : คีรี คลินิกเวชกรรม
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 40101008762
โทร : 043005900
อีเมล : perawatpe@gmail.com
ที่อยู่ : 191/35-36 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0 จาก 0 รีวิว