ชื่อร้าน : คลินิกเมืองพลไตเทียม
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกทั่วไป
เลขที่ใบอนุญาติ : 40102001457
โทร : 0982696657
อีเมล : phon.hd@gmail.com
ที่อยู่ : บจ. รุ่งเรืองไตเทียม 2015 19/6 ถนนเพลินจิตต์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120
0 จาก 0 รีวิว