ชื่อร้าน : ศิริชัยคลินิกเวชกรรม
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 52101000560
โทร : 0910709111
อีเมล : sirichaiclinic1199@gmail.com
ที่อยู่ : 292/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
0 จาก 0 รีวิว