ชื่อร้าน : คลินิกแพทย์หญิงฐาปนีย์
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 42102000158
โทร : 0959788919
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 69/50 ซอย บขส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
5 จาก 0 รีวิว