ชื่อร้าน : คลินิกเวชกรรมพญ.สุกานดา
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกแม่และเด็ก
เลขที่ใบอนุญาติ : 32351
โทร : 0957936335
อีเมล : sukan.clinic@gmail.com
ที่อยู่ : 236/1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210
0 จาก 0 รีวิว