ชื่อร้าน : APS คลินิก
ลักษณะการให้บริการ : คลินิกเวชกรรม
เลขที่ใบอนุญาติ : 1234567799966
โทร : 043-002488
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 888/88 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5 จาก 2 รีวิว